Tax Guide
more info

Dlaczego przebywający za granicą powinni złożyć amerykańskie zeznanie podatkowe?

By IJ Zemelman, EA, Taxes for Expats LLP.

Przede wszystkim, takie jest prawo – Jeżeli jesteś obywatelem USA lub cudzoziemcem rezydentem musisz wykazać dochody ze wszystkich źródeł uzyskane w obrębie i poza USA. To takie proste. Niezależnie od tego, czy skończysz płacąc podatek za te dochody, czy też nie – sam dochód musi zostać wykazany. Równie dobrze moglibyśmy zakończyć już tutaj naszą listę, ale jest jeszcze pięć powodów, które właściwie sprawiają, że składanie deklaracji podatkowej w USA jest korzystne dla ciebie.

 • Jeżeli nie złożyłeś zeznania, nie możesz domagać się wyłączenia zagranicznego dochodu z opodatkowania i możesz podlegać karze.
 • Okres przedawnienia złożonych zeznań podatkowych wynosi 3 lata. Jeżeli zeznanie nie zostanie złożone, bieg przedawnienia nie zostanie rozpoczęty. Więc pozostaje to w twoim interesie, aby „rozpocząć bieg zegara” i nie narażać się na kontrole za jakiś czas.
 • Większość naszych klientów nigdy właściwie nie musi nic płacić do IRS - kombinacja podatków płaconych w kraju przyjmującym i różnorodnych potrąceń dostępnych dla osób mieszkających za granicą skutkuje tym, że w rzeczywistości nie są potrzebne żadne wpłaty.
 • Jeżeli jesteś posiadaczem zielonej karty, złożenie zeznania podatkowego w USA ustanowi “ dobry moralny znak” w oczach INS USCIS, z punktu widzenia przestrzegania przepisów imigracyjnych.
 • Jeżeli jesteś winien pieniądze urzędowi skarbowemu i nie wykazałeś tego, podlegasz karze i odsetkom, które będą cały czas narastać. Po około 5 latach wysokość odsetek naliczanych od grzywny może dwukrotnie przewyższyć oryginalny rachunek podatkowy ( porównaj to z notowaniami giełdowymi, które pozostają jednakowe przez ostanie 10 lat )

To są powody, dla których amerykanie mieszkający za granicą powinni złożyć zeznania podatkowe w USA. Przygotowaliśmy także listę powodów, dla których powinni Państwo skorzystać z usług Tax for Expats przy składaniu zeznań podatkowych.

Ale co w przypadku, gdy wyjechałeś z USA dawno temu i nie planujesz powrotu? Przyjrzyjmy się bliżej takiemu scenariuszowi, który może odnosić się do Ciebie lub Twoich bliskich. Ustaliliśmy, że nie wyjechałeś za granicę w ramach oddelegowania służbowego na rok lub dwa, ale wyprowadziłeś się na stałe i nie zamierzasz powrócić do USA. Czy nadal powinieneś złożyć swoje oświadczenie podatkowe w USA? Czy jesteś narażony na jakiekolwiek reperkusje związku z nie złożeniem oświadczenia? Jeżeli nie rozliczysz się, w jaki sposób urząd skarbowy IRS Cię znajdzie? Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji zaobserwowanych w trakcie naszej wieloletniej praktyki.

 • Jesteś ekspatriantem i ożeniłeś się z osoba nie posiadającą obywatelstwa amerykańskiego w kraju, w którym właśnie rezydujesz. Po miesiącu miodowym, chciałbyś przedstawić swoją nową żonę rodzinie i odwiedzić ich w USA. Co może okazać się dość trudne, bez wypełnienia federalnego oświadczenia podatkowego. Aby uzyskać wizę USA dla Twojej małżonki, musisz złożyć kopie zeznań podatkowych z ostatnich 3 lat.
 • Po wieloletnim pobycie za granicą ( i nie składaniu zeznań podatkowych), zmieniasz pracę i decydujesz się na powrót do USA. Co powiesz IRS, gdy zaczniesz znów składać deklaracje podatkową? Jak pozostaniesz w uregulowanej sytuacji podatkowej i unikniesz aresztowania przez IRS w przyszłości? Spójrz na to z perspektywy IRS. Zginąłeś bez wieści na wiele lat i nie ma żadnego zapisu jak zarabiałeś pieniądze i gdzie byłeś zatrudniony.
 • Twoja ciężka praca opłaciła się i powodzi Ci się dobrze za granicą. Miejmy nadzieje, ze nie chowasz pieniędzy pod materac, a zamiast tego zamierzasz zainwestować swoje zarobki na największej i charakteryzującej się największą płynnością akcji giełdzie na świecie – lub składasz je w amerykańskim banku. Jak udokumentujesz skąd pochodzą twoje fundusze? Jeżeli nie chcesz znaleźć się pod czujnym okiem amerykańskiego rządu, najlepiej jest mieć przygotowaną całą papierkową robotę.
 • Podążając tą samą drogą, wyobraźmy sobie, że chciałbyś powrócić do USA i kupić dom. Jak udowodnisz skąd pochodzą pieniądze? Czy władze będą poddawały w wątpliwość ich legalne uzyskanie?
 • Trzy letnie przedawnienie zaczyna biec tylko od momentu złożenia zeznania podatkowego. Jeżeli nigdy nie złożyłeś zeznania – zegar nigdy nie zacznie odliczania, zatem naliczanie nigdy się nie skończy. Innymi słowy - niezłożone oświadczenia podatkowe nie ulegają przedawnieniu!
 • Miejmy nadzieję, że poradziłeś sobie nadzwyczajnie dobrze i zgromadziłeś ogromny majątek, który chciałbyś zostawić swoim krewnym lub różnym fundacjom. Jak twoi spadkobiercy wytłumaczą źródło ich spadku? Na jakie pytania będą musieli odpowiedzieć IRS? Jaka jest szansa, że grożą im twoje kary za nieprzestrzeganie prawa i opłata twoich zaległych podatków?
 • W chwili obecnej, w celu odnowienia paszportu nie wymaga się przedstawienia kopi oświadczeń podatkowych z wcześniejszych lat. Wraz ze zwiększaniem środków bezpieczeństwa, czy może to być kolejny wymóg w przyszłości?
 • Jeżeli twoje dziecko jest w wieku, w jakim może podjąć studia wyższe lub jeżeli masz młodsze dziecko, które chciałbyś zobaczyć na studiach w przyszłości, najlepiej byłoby, gdybyś mógł przenieść część obciążeń finansowych na rząd korzystając z licznych programów pomocy rządowej. Jak udowodnisz, że jesteś uprawniony do pomocy finansowej bez przedstawienia kopii swoich deklaracji podatkowych?
 • Powiedzmy, że kończysz 62 lata i po latach płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w końcu możesz czerpać z tego korzyści. Jak wykażesz swoje uprawnienia bez przedstawienia kopii zeznań podatkowych?
 • Na koniec, ekspatrianci mogą odliczyć od przychodu do opodatkowania ponad 91 000.00$ dochodu z pracy za granicą. Co najważniejsze, aby wyłączyć dochód musisz pierw go zadeklarować poprzez złożenie zeznania podatkowego. Jeżeli nie złożysz zeznania podatkowego ryzykujesz utratą możliwości wyłączenia. Jeżeli utracisz prawo do wyłączenia dochodu uzyskanego za granicą, IRS ma prawo do włączenia tego dochodu do podstawy opodatkowania.

Podajemy tylko kilka najczęściej spotykanych pułapek jakie napotkaliśmy w naszej ponad 18letniej praktyce przygotowywania zeznań podatkowych dla amerykanów mieszkających za granicą. Niebezpieczeństwo/nagroda są jasne – dla ekspatriantów wszystkie pozytywy leżą w złożeniu zeznania podatkowego, a negatywy mogą pojawić się jedynie w związku z jego niezłożeniem.